BEKO FCB NAGRADNI KONKURS PRAVILA

 1. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA

  Za 15 godina poverenja u Srbji, Beko Balkans doo organizuje nagradni konkurs. Konkurs se organizuje pod nazivom „Beko te vodi na Kamp Nou“ na web adresi bekoibarsa.com
  Konkurs traje od 29.03.2017 godine do 23.04.2017. godine.

 2. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

  Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 3. PRAVO I USLOVI UČESTVOVANJA

  Pravo učešća na konkursu imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili uredno prijavljenim boravištem u Republici Srbiji.

 4. PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

  Za učešće u nagradnom konkursu učesnik mora da uradi sledeće:

  • Da kupi bilo koji proizvod iz Beko asortimana u periodu trajanja konkursa (od 29.03.2017. do 23.04.2017.)
  • Da pristupi web adresi www.bekoibarsa.com i na ovoj adresi preduzme niže navedene radnje
  • Da ostavi svoje podatke (ime, prezime, adresu, kontakt telefon, email)
  • Da uploaduje jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Beko proizvoda;
  • Da uploaduje fotografiju ili video na temu “Koliko volim FC Barcelona”

  Period postavljanja navedenih sadržaja je od 29.03.2017. od 10:00h, do 23.04.2017. do 23.59h

  *Jedan učesnik (sa jednim računom) može više puta u toku trajanja konkursa da šalje fotografije ili video sa temom “Koliko volim FC Barcelona”. Jedan učesnik, može postaviti materijal isključivo jednom dnevno.

 5. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITNIKA I DODELA NAGRADA

  Žiri će izabrati 15 najkreativnijih učesnika i njih nagraditi glavnom nagradom I to u dva izborna talasa – prvih 17.04. i drugi 24.04. Svi dobitnici biće objavljeni na Facebook stranici Beko Srbija I na sajtu www.bekoibarsa.com kao i blagovremeno obavešteni putem telefonskog poziva od strane organizatora.

  30 učesnika koji budu imali najviše pregleda fotografija ili videa koji su postavili na sajt www.bekoibarsa.com, dobijaju utešnu nagradu.

  Dobitnici glavne nagrade ne mogu biti dobitnici lopti. Organizator će izvući i napraviti listu 10 zamenskih dobitnika glavne nagrade

 6. NAGRADE

  Glavna nagrada je put u Barselonu na utakmicu FC Barcelona – Villarreal 6.5.2017

  • Smeštaj u hotelu POL & GRACE 4* na bazi noćenja sa doručkom
  • Avionska karta za relaciju Beograd – Barselona – Beograd
  • Transferi u oba pravca ka hotelu i utakmici
  • Fakultativno razgledanje grada sa vodičem
  • Ekskluzivna večera

  (ukupno 15 nagrada).

  Utešna nagrada FC Barcelona fudbalska lopta (ukupno 30 nagrada).

 7. NAČIN I ROK PREDAJE I KORIŠĆENJE NAGRADE

  Dobitnik je u obavezi da u roku od 24 časa od trenutka obaveštenja (objave pobednika) potvrdi da je obavešten o nagradi i da nagradu prihvata, kao I da dostavi dokumentaciju zajedno sa skenom važećeg pasoša koje zatraži ogranizator putem telefonskog obaveštenja dobitnika. Ukoliko se dobitnici ne jave u predviđenom roku, nagrada će se ponuditi drugom učesniku konkursa rangiranom i izvučenom kao zamenski dobitnik. Prilikom preuzimanja nagrade od dobitnika se očekuje da organizatoru obavezno dostavi i sledeće podatke: 1. Ime i prezime 2. Adresa stanovanja 3. Opština stanovanja 4. Kontakt telefon 5. Skenirana prva strana pasoša (ako je u pitanju dobitnik glavne nagrade) 6. Izjava o statusu osiguranja i zaposlenja

 8. ADMINISTRACIJA

  Organizator administrira sadržaj postavljen od strane korisnika, i zadržava pravo da svaki sadržaj koji nije u skladu sa propisanim pravilima konkursa neće odobriti tj. sadržaj neće učestvovati u konkursu.

 9. PREKID KONKURSA

  Beko može opozvati akciju i pre isteka perioda trajanja akcije, bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca

 10. IZMENA PRAVILA KONKURSA

  Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, poklone, period trajanja akcije i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu, čime će se kupci smatrati obaveštenim, bez obaveze ličnog obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

 11. PRAVILA U VEZI DOSTAVLJENOG SADRŽAJA

  Na konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod organizatora, i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Osvojena nagrada se ne može zameniti za novac. Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice.

  Zabranjeno je učešće licima koja nisu isključivi nosioci autorskih i srodnih prava na dostavljenom sadržaju (odnosno dostavljanje tuđih sadržaja). U slučaju povrede prava trećih lica na bilo koji način, organizator zadržava pravo da takav sadržaj ukloni i učesnika diskvalifikuje iz učešća.

  Učešćem na konkursu svaki učesnik izjavljuje i garantuje da je isključivi nosilac autorskih i srodnih prava na dostavljenom sadržaju tako da će biti samostalno odgovoran za svaku štetu koju mogu pretrpeti treća lica, odnosno nosioci prava, kao posledica povrede ove izjave i garancije.

 12. PUBLICITET

  Učešćem na konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, fotografija/video u vezi konkursa za javnost ili u promotivne svrhe i drugo mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije pet (5) radnih dana nakon objavljivanja informacije o dobitku nagrade.